At bottom every man knows well enough that he/she is a unique being, only once on this earth -Nietzsche-

Monday, April 12, 2010

Aku dan Hesam (Penggalan chat yang aneh...)


Asti : oo
Asti : good
Hesham : ur agood person
Asti : i hope I can go there someday
Hesham : isa try w ente htyge masr
Asti : salimny 3la bilal we mohammad
Hesham : okay allah ysalmk maya
Asti : we omara
Hesham : tb wht about hesham
Asti : ahehehhe..bardu
Hesham : hhhhhhhhhhhhehe
Asti : salimny 3la hesham
Hesham : mecihato merci
Asti : rogul
Hesham : hahahahahahaaa
Asti : meya fi meya
Hesham : hwa kman byslm 3liky..rbna y5aliky maya
Asti : shokran..merci..merci
Hesham : u know asmaa...asmaa sal7
Hesham : and eman
Asti : i know yes
Hesham : etgwzooo heheeeeeeeeee
Asti : bgd?
Hesham : yes
Asti: hamdolela we enta 3mta ya hesham
Hesham : asmaa etgwzt p2alha 4 mounth w eman etgawzt last year yes
Asti : mmm i c
Hesham : no ana lssa
Asti : ana insallah this year
Hesham : hehe hehheeeee oohhhhhhhhoo
Asti :3mta ba3ah
Hesham :waw
Asti : yalla
Hesham :gooooooooood gooooooooood maya maya bgd rbna ywf2k maya kan nfse a7dar fara7k :((
bs ente fe indo w ana f cairo come here maya w e3mlo elfarah hna f egypt:d
Asti : hahahahhha wallahi I want hehehehhee tab enta come here fi indo
Hesham : bgd e3mleha w e7na n3mlk fara7 hna
Asti : haahahhaha helwa
Hesham : e7na 3ndna kam o5t esmaha maya
Asti : looool I really want
Hesham : ask ur boy friend w t3alo cairo bgd
Asti : my boyfriend henak fi cairo ya3ni hwa lessa biydris
Hesham : eh da hwa hna f cairo
Asti : fi azhar
Hesham : aha masha2 allah rbna ywaf2o isa ente tstahle kol el 5eer
Asti : shokran enshalla amiin my boyfriend fi madinat nasr
Hesham : aha bydrs
Asti : aiwa
Hesham : rbna m3ah maya
Asti : shokran kteer
Hesham : p2olk ya maya
Asti : eih? ya3ni ei7 p2olk?
Hesham : olilo lw e7tag 7aga ana zay a5ooh y3ne mmkn yklmne w n5rog aw lw f 7aga ygily
Asti : my boyfriend ya3ni?
Hesham : ys tell hem me brother 4 hem if he need somthing call me bgd u understand me maya?
Asti: yea I understand
Hesham : u know
Asti : 3nta fi giza shah?
Hesham : bilal every monday he come 2 my home and sleep with me 2 day's every week
Asti : oic
Hesham : momken ur boy frind also coming
Asti : tab 3nta fi giza good momken
Hesham : aha fe fisal
Asti : oow fi fisal ba3eed min madinat nasr ya hesam eheheheh
Hesham : ys bgd thise is good me and bilal and ur boy friend nt b3eed ente asln kaslana don't say b3eed w b3deen he are man ya3ne eshta
Asti : ahahahhhaa loooooooool ana musy kaslanaa ahhahaha ya rogul
Hesham : lol ente ht2olely hehe
Asti :ahahaha
Hesham : heheeeeeeeeeee
Hesham : maya
Asti : my boyfriend
Hesham : excuse me :(:( ana h2om akml work shwaya
Asti : musy 3rfa ya3ne
Hesham : ??
Asti :ow okey okay faddal ya hesam
Hesham : wht maya ask
Asti : no, i say my boyfriend
Hesham : maya olilo
Asti : mosy 3rfa fein dah fisal
Hesham : w hwa ygelna y23od m3aya ana w bilal
Asti : hwa 3arfa
Hesham : fisal giza fisal st gmb elharam st
Asti : haramat bass hahahha
Hesham : good
Asti : aiwa momken someday
Hesham : ana msh b3eed
Asti : he will go to see u n bilal enshalla
Hesham : isa
Asti : okay
Hesham : isa i'm waiting
Asti : have a nice work hesam
Hesham : & if he need somthing i'm here in cairo
Asti : 3mal qoways okay
Hesham : he is brother 4 me sure
Asti : I'll tell him you are my brother
Hesham : isa u 2 maya sure
Asti : okayh merci hesam
Hesham : :):) okay maya h2om ana akml work ce u leter isa
Asti :okay byee
Hesham : bye O

No comments: